خودتان پستان هایتان را معاینه کنید

معاینه پستان توسط خود بیمار

معاینه پستان توسط خود بیمار معاینه پستان توسط خود بیمار، یکی از مهم ترین اقدامات در تشخیص سریع سرطان سینه می باشد، به خصوص که همزمان با آن فرد جهت چکاپ های بیشتر به پزشک نیز مراجعه کند. ماموگرافی، اولتراسوند و MRI از جمله روش های غربالگری هستند که پزشکان از آن ها کمک می […]