همه چیز درباره پروتزهای سینه

همه چیز درباره پروتزهای سینه

همه چیز درباره پروتزهای سینه آیا نیاز است که پروتز سینه انجام داد؟ آیا گزینه های جایگزینی برای این جراحی وجود دارد؟ آیا نیاز به جراحی دوباره برای تعویض پروتز سینه می باشد؟ در صورتی که قصد انجام جراحی پروتز سینه بگیرم چه گزینه هایی در اختیار دارم و از چه نوع پروتزی بهتر است […]

پروتز سینه؛ انواع مدل ها، تکنیک ها، مزایا و معایب

آمار انجام جراحی پروتز سینه

جراحی پروتز سینه از جمله جراحی هایی است که با هدف بزرگ شدن سینه ها با استفاده از انواع پروتز انجام می شود. این جراحی به بهبود حجم از دست رفته سینه ها بعد از بارداری و یا کاهش وزن و زیباتر شدن فرم سینه ها و بهبود تقارن سینه ها کمک می کند. اما […]