مراقبت های بعد از عمل ماموپلاستی

مراقبت های بعد از عمل ماموپلاستی

مراقبت های بعد از عمل ماموپلاستی دوران نقاهت بعد از جراحی ماموپلاستی ( جراحی کوچک کردن سینه ها ) تاثیر مستقیمی بر نتیجه جراحی می گذارد. اینکه مراقبت های بعد از جراحی ماموپلاستی را به دقت انجام دهید، از بخیه های سینه ها مراقبت کنید، فعالیت های فیزیکی را به تعویق بیندازید، همگی این موارد […]