جراحی بزرگ کردن سینه

جراحی بزرگ کردن سینه

جراحی بزرگ کردن سینه جراحی بزرگ کردن سینه یا ماموپلاستی همراه با افزایش حجم سینه ها یک روش جراحی برای تغییر شکل، افزایش سایز و پر کردن سینه ها است. در این روش جراحی، پروتزهای سینه با جنس های سیلیکون، سالین یا مواد جایگزین دیگر وارد سینه می شوند و در پشت ماهیچه های قفسه […]