Tag: ماموپلاستی کاهشی

ماموپلاستی-کاهشی
جراحی سینه

ماموپلاستی کاهشی

علت انجام ماموپلاستی کاهشی جراحی ماموپلاستی کاهشی برای زنانی که سینه های بیش از حد بزرگی دارند و قصد رفع مشکلات زیر را دارند انجام