Tag: علت انجام جراحی ابدومینوپلاستی

ابدومینوپلاستی و بارداری
جراحی زیبایی شکم

ابدومینوپلاستی و بارداری

در صورتی که تجربه بارداری های مکرر داشته اید بدانید که با کوچک کردن و جمع کردن عضلات دیواره شکمی می توان تغییرات قابل توجهی