تکنیک های مختلف لیفت سینه

تکنیک های مختلف لیفت سینه

تکنیک های مختلف لیفت سینه جراحی لیفت سینه یکی از جراحی های پیچیده است و نیازمند تجربه و تبحر بالای جراح دارد. نمی توان این جراحی را برای همه به یک شیوه انجام داد. در حقیقت بستگی به هدف فرد از جراحی، میزان افتادگی سینه ها، تناسب کلی بدن و نوع جراحی دارد. در طول […]