جراحی کوچک کردن نوک سینه

جراحی کوچک کردن نوک سینه

جراحی کوچک کردن نوک سینه هاله سینه همان ناحیه رنگی اطراف نوک سینه هاست. همانند سینه ها، هاله دور نوک سینه هم می تواند از لحاظ سایز، رنگ و شکل تغییر کند. اینکه هاله های سینه بیش از حد بزرگ باشند و یا از لحاظ سایز تفاوت داشته باشند کاملاً طبیعی است. اگر در مورد […]