جراحی زیبایی شکم

جراحی-زیبایی-شکم

جراحی زیبایی شکم جراحی زیبایی شکم یا تامی تاک پروسه ای است که در آن ظاهر، عضلات شل شده و پوست شکم بهبود می یابند. این جراحی می تواند بر روی نواحی کوچکتر شکم (مینی تامی تاک) یا نواحی بزرگ تر آن صورت پذیرد. در جراحی زیبایی شکم به سفت کردن دیواره های شکم پرداخته […]