اسکار ناشی از تامی تاک

اسکار ناشی از تامی تاک

اسکار ناشی از تامی تاک به فکر انجام جراحی ابدومینوپلاستی هستید ولی نگران جای زخم ناشی از جراحی یا اسکار هستید؟ آیا راهی برای پیشگیری از ایجاد اسکار یا محو شدن آن وجود دارد؟ این اسکارها تا چه میزان مشخص هستند؟ محل دقیق اسکار ناشی از ابدومینوپلاستی یا تامی تاک کجاست؟ به تمامی این سوالات […]