تزریق چربی به سینه

تزریق چربی به سینه

تزریق چربی به سینه جراح سینه در عملیات تزریق چربی به سینه، عموماً برای برداشتن مقدار مشخصی از چربی از فرآیند لیپوساکشن استفاده می نماید. لذا با استفاده از لیپوساکشن کردن قسمت مشخصی از بدن، چربی های مذکور از قسمت مشخصی از بدن خود فرد ساکشن شده و به سینه ها تزریق می شوند. این […]