پروتز سینه؛ انواع مدل ها، تکنیک ها، مزایا و معایب

آمار انجام جراحی پروتز سینه

جراحی پروتز سینه از جمله جراحی هایی است که با هدف بزرگ شدن سینه ها با استفاده از انواع پروتز انجام می شود. این جراحی به بهبود حجم از دست رفته سینه ها بعد از بارداری و یا کاهش وزن و زیباتر شدن فرم سینه ها و بهبود تقارن سینه ها کمک می کند. اما […]