معاینه پستان توسط خود بیمار

خودتان پستان هایتان را معاینه کنید

معاینه پستان توسط خود بیمار معاینه پستان توسط خود بیمار، یکی از مهم ترین اقدامات در تشخیص سریع سرطان سینه می باشد، به خصوص که همزمان با آن فرد جهت چکاپ های بیشتر به ...