جا به جایی پروتز سینه

جا به جایی پروتز سینه

جا به جایی پروتز سینه گاهی اوقات پروتز سینه ها می توانند تغییر موقعیت داشته باشند و جابه جا شوند. بنابراین پروتز ها در جای درستی قرار ندارند. این مورد می تواند در یکی...