پروتز سینه

سینه هایی خوش فرم با پروتز سینه

پروتز سینه پروتز سینه، از جمله جراحی هایی است که با هدف بزرگ شدن سینه ها با استفاده از پروتز و یا تزریق چربی، انجام می شود. این جراحی به بهبود حجم از دست رفته سینه ها ...