انواع جراحی ماستکتومی

انواع جراحی ماستکتومی

انواع جراحی ماستکتومی جراحی ماستکتومی به برداشتن کل بافت سینه گفته می شود. ۵ روش مختلف برای جراحی ماستکتومی وجود دارد؛ جراحی ماستکتومی ساده، ماستکتومی کامل، ماستک...
درمان های نوین سرطان پستان

درمان های نوین سرطان پستان

درمان های نوین سرطان پستان بیماری های بدخیم پستان یکی از شایع ترین و جدی ترین مشکلات بانوان در سراسر دنیا و از جمله در کشورمان است. کشف زودهنگام بیماری و در مراحل او...
سینه فیبروکیستیک

سینه فیبروکیستیک

سینه فیبروکیستیک بیماری سینه فیبروکیستیک که با تغییرات فیبروکیستیک سینه همراه است، نوعی بیماری خوش خیم است که در آن سینه ها حالتی ناصاف پیدا می کنند و در برخی قسمت ...